Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zrušenie (STORNO) objednávky / Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní

Zákazník (spotrebiteľ - fyzická osoba) má právo na vrátenie tovaru do 14 pracovných dní od doručenia tovaru bez udania dôvodu.

Ak si v e-shope zakúpi zákazník tovar a pri objednávke uvedie IČO, resp. obchodné menonevzniká mu automaticky nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, pretože nie je v postavení spotrebiteľa. Toto právo mu samozrejme nad rámec ustanovení zákona ale môžeme po vzájomnej dohode priznať.

Ak nie ste spokojný so zakúpeným tovarom, môžete ho bez akýchkoľvek otázok vrátiť do 14 pracovných dní, odo dňa prevzatia zásielky. Sumu za vrátený tovar vám preplatíme prevodom na Váš účet, prípadne po dohode vymeníme za iný výrobok a to za týchto podmienok:

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným doporučene poštou alebo e-mailom s vyžiadaním si potvrdenia o prečítaní) na adresu: obchod@chytreelektro.sk .Na tento účel môžete použiť aj tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a splnená podmienka podľa ods. 2. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY DO 14DNÍ V PDF

 

KEDY ZÁKAZNÍK NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY:

 • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia, potraviny a pod.)
 • poskytnutie služby

 

MOŽNOSŤ ZRUŠENIA (STORNOVANIE) OBJEDNÁVKY:

 • telefonicky
 • e-mailom
 • vratkový formulár / Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní

 

Nezabudnite vrátiť aj pokladničný blok alebo faktúru, ktorá Vám bola zaslaná spolu s objednávkou, inak Vám tovar nemôžeme vrátiť, preplatiť ani vymeniť.

VRÁTENÝ TOVAR ANI REKLAMÁCIE NÁM NEZASIELAJTE NA DOBIERKU A DORUČENIE NA POŠTU ! TOVAR, KTORÝ NEPOŠLETE NA ADRESU NAŠEJ FIRMY NEPREBERIEME A VRÁTI SA VÁM V TOMTO PRÍPADE SPÄŤ.

POŠTOVNÉ PRI VRÁTENÍ TOVARU HRADÍ SPOTREBITEĽ (ZÁKAZNÍK) V PLNEJ CENE.

 

Pri vrátení poškodeného tovaru "vrátenie tovaru do 14 pracovných dní od doručenia tovarusi predávajúci účtuje storno-poplatok vo výške od 0% do 100% z ceny vráteného tovaru (poplatok sa ráta na základe rozsahu poškodenia vráteného tovaru), pri vrátení tovaru formou "balík na poštu", to znamená, že nám tovar nepríde na našu adresu fimy, si predávajúci účtuje manipulačný storno-poplatok vo výške 5€. Poplatok za dobierku vo výške 2€ nevraciame.

 

Ako funguje vrátenie tovaru do 14 pracovných dní ?

 1. zákazník vypíše formulár "Výmena tovaru / Zrušenie (STORNO) objednávky do 14 dní" nižšie, alebo formulár priložený ku každej objednávke v PDF formáte, ktorý môžete vypísať na počítači a vytlačiť, prípadne vytlačiť a následne vypísať ručne, kde vypíše všetky potrebné údaje
 2. v prípade vrátenia tovaru, treba uviesť IBAN číslo účtu, kde budeme vracať peniaze, ak ste platili cez platobné brány, budú vám peniaze vrátené takou formou ako ste ich platili, ak sa platil tovar na dobierku, nevieme vám inak vrátiť peniaze
 3. v prípade výmeny tovaru, vám môžeme po vzájomnej dohode poslať nový tovar kuriérom na vašu adresu a kuriér následne od vás zoberie tovar, ktorý doručí k nám na adresu
 4. vrátený tovar skontrolujeme a následne vám vystavujeme dobropis

Čo mi bude vrátené ?

 • v prípade nepoškodenia tovaru, vám bude vrátená 100% suma, ktorú ste za tovar zaplatili
 • ak v objednávke bolo poštovné, bude vám vrátene najnižšie možné poštovné, ktoré by sa dalo vybrať pri vašej objednávke (ak ste mali na výber napr. 2€ poštovné, s dlhšou dobou dodanie, nechcelo sa vám ale čakať a vybrali ste si "zrýchlené/expresné" dodanie za 4€, bude vrátená suma 2€ za dopravu)

Čo mi nebude vrátené ?

 • poplatok za dobierku
 • v prípade poškodenia tovaru, vám bude vrátená suma, ktorá bude zodpovedať stavu poškodenia tovaru
 • ak v objednávke bolo poštovné, bude vám vrátene najnižšie možné poštovné, ktoré by sa dalo vybrať pri vašej objednávke (ak ste mali na výber napr. 2€ poštovné, s dlhšou dobou dodanie, nechcelo sa vám ale čakať a vybrali ste si "zrýchlené/expresné" dodanie za 4€, bude vrátená suma 2€ za dopravu)